svenar

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login
svenar

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Inledning

Imamen Muslim har återberättat i sin samling av hadither att profeten (frid vare med honom) sade: Den dagen då Allah skapade himlarna och jorden, delade Allah sin Nåd och Barmhärtighet i 100 delar. Av dessa delar placerade Allah 1 del på jorden, vilket är anledningen till att det finns barmhärtighet människorna sinsemellan.

Allah (stor är han i sin härlighet höjd över allt) förbarmade över sina troende tjänare genom att ingjuta barmhärtighet i deras hjärtan, så att de kan känna medlidande med de andra bröder och systrar som är behövande, fattiga, starkare och föräldralösa.

Härifrån föddes idén med ”Frid för föräldralösa barn”, med syftet att organisationen ska utgöra ett stöd för de fattiga, behövande och föräldralösa oavsett var de befinner sig ute i världen.